Yazar Hakkında

Yazar Görseli

İlker Belek

1961 doğumlu.1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1990 yılında aynı Fakülte’nin Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan halk sağlığı uzmanlığını aldı. 1996-2019 arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalıştı. 2007 yılı Türk Tabipleri Birliği Nusret Fişek Halk Sağlığı Bilim Ödülü sahibi. 

Çok sayıda kitabı bulunuyor, bazıları şunlar: Toplumsal Bilinç (1991), Marksist Bakış Açısıyla Bilimsel Teknolojik Devrim ve Endüstriyel Demokrasi (1993), Sınıf, Sağlık, Eşitsizlik (1998), Türkiye İçin Sağlık Tezi (2. Baskı, 1998), Postkapitalist Paradigmalar (2. Baskı, 1999), Antalya’da Hekimler (2003), Sosyoekonomik Konumda ve Sağlıkta Sınıfsal Eşitsizlikler: Antalya’da Beş Yıllık Bir Araştırma (2004), Eleştirel Sağlık Sosyolojisi Sözlüğü (2006), Sosyal Devletin Çöküşü ve Sağlığın Politik Ekonomisi (4. Baskı 2016), Küba’da Sağlık (3. Baskı 2015), Esnek Üretim: Derin Sömürü (2. Baskı 2011), Sağlıkta Dönüşüm: Halkın Sağlığına Emperyalist Saldırı (2012), Avrupa Sağlık Reformları (2014), Dinin Toplumsal Kökenleri (2. Baskı, 2015), Din, Toplum, İktidar (2. Baskı, 2016), Kapitalizmde Sınıf (3. Baskı 2017), Din, Bilim, Felsefe (2017), Marksizm, Sınıf Bilinci, Siyaset (2019), AKP’li Yıllarda Sağlık (2020).

Yayınevimizdeki Kitapları

% 30 indirim

Dinin Toplumsal Kökenleri

84,00 TL
Elinizde tuttuğunuz bu kitapta doğum yeri Afrika’nın güney ucu olan ilk insanlardan itibaren toplumsal bilinç yapısının nasıl değiştiğini inceledim. İnsan…
% 30 indirim

Sosyalizmin Başarısı
Küba’da Sağlık

70,00 TL
Yaşadığı zor koşullara rağmen salgında kapitalist ülkelerin tamamından daha başarılı bir performans sergileyen ülke: Küba! Küba’nın sağlık verileri tam bir…
% 30 indirim

AKP’li Yıllarda Sağlık

70,00 TL
AKP sağlıkta başarısız. AKP'nin sağlıktaki performansı açık ara negatif. AKP Türkiyesi'nde sağlık düzeyi, eşit miktarda kişi başı gelire sahip diğer…
% 30 indirim
avrupa-saglik-ref

'Kel Göründü...'
Avrupa Sağlık Reformları

45,50 TL
Burjuva iktisadının aklı ters işliyor. Bu akıl halkın sağlık hak ve gereksinimlerini görmüyor, görmek istemiyor. Kamuyu küçültüp, işletmeleştiriyor. Ateşe benzin…
% 30 indirim

Marksizm, Sınıf Bilinci, Siyaset

70,00 TL
Marksizm açısından sınıf bilinci, sınıfın toplumsal mücadele içinde ortaya çıkan, gelişen ve en nihayetinde kendi siyasi hedefine, toplumsal kurtuluş yoluna…
% 30 indirim
esnek-uretim-derin-somuru

Esnek Üretim Derin Sömürü

70,00 TL
Her şeyin esnediğinden söz ediliyor. Teknoloji, fabrikalar, istihdam biçimleri, yönetim anlayışı... Esnemenin, üretkenliği artırmanın yanı sıra, işçilerin becerilileşmesine, entelektüel yeteneklerinin…