Yazar Hakkında

Georgiy Plehanov

Georgiy Valentinoviç Plehanov: 29 Kasım 1856 – 30 Mayıs 1918. Önde gelen Rus devrimci ve teorisyenlerinden olan Plehanov, Rusya'da "Marksist" olarak tanınan ilk isimlerden biri oldu. Rusya'daki sosyal demokrat hareketin kurucuları arasında yer aldı. Siyasi baskılar nedeniyle 1880'de İsviçre yaşamaya başladı. Çarlık rejimini devirmek amacıyla faaliyetlerini burada sürdürdü. 1898'de kurulan Rus Sosyal Demokrat Partisi'nin önderlerinden biriydi. Sosyalizm ve Siyasi Mücadele, Tarihte Bireyin Rolü gibi önemli eserler verdi. Partideki ayrışma ile birlikte Lenin'le yolları ayrıldı. Yaşamı boyunca, partinin bölünmemesi gerektiğini savundu. Birinci Dünya Savaşı sırasında, Lenin'in ifadesiyle sosyal şovenist bir tutum takındı ve Almanya'ya karşı Üçlü İtilaf devletlerini destekledi. Sovyet hükümetinin Brest-Litovsk anlaşmasını imzalamasına şiddetle karşı çıktı. 1917 Şubat Devrimi'nde Rusya'ya döndü ve geçici hükümeti destekledi. Daha sonra Sovyet iktidarına karşı çıktı. Ölümünden sonra, Rus Marksimi'nin kurucularından biri ve önemli bir düşünür olması nedeniyle kendisine Sovyetler Birliği Komünist Partisi tarafından saygı gösterildi.

Yayınevimizdeki Kitapları

% 30 indirim

Sosyalizm ve Siyasi Mücadele

63,00 TL
Sosyalizm ve Siyasi Mücadele, yirmi yıl sonra doğacak olan Ne Yapmalı’nın öncülüdür ve elbette Ne Yapmalı tarafından aşılmıştır. Bu eserleri…
% 30 indirim

Tarihte Bireyin Rolü Üzerine

63,00 TL
Tarihte Bireyin Rolü Üzerine, tarihi rollerini arayanlar için yazılmış bir makaledir. Devrimciler için yazılmıştır... Plehanov, bu müthiş polemiği boyunca, ihtilalci…