Yazar Hakkında

Yazar Görseli

Alper Birdal

Alper Birdal, 1976 yılında Ankara’da doğdu. 1995’te daha sonra Türkiye Komünist Partisi adını alan Sosyalist İktidar Partisi’ne üye oldu. Sosyalist İktidar, Komünist, Sol ve Gelenek dergilerinin yanı sıra farklı kıtalardan çok sayıda komünist ve işçi partisinin katılımıyla çıkarılan International Communist Review dergilerinde yazıları yayımlandı.

Yiğit Günay’la birlikte Yazılama Yayınevi tarafından basılan “Arap Baharı Aldatmacası. Ortadoğu’da Emperyalist Restorasyon” kitabını yazdı. Yine Yazılama Yayınevi tarafından basılan E.V. İlyenkov’un “Diyalektik Mantık”, Wilhelm Liebknecht’in “Karl Marx, Biyografik Anılar” ve V.İ. Lenin’in Ekim Devrimi’nin hemen öncesinde kaleme aldığı yazılardan derlenen “Devrime Doğru” başlıklı eserlerini dilimize çevirdi. Son olarak “Hegemonya Bunalımı ve Çin - Emperyalizmin Krizi, Uluslararası Değer Zincirleri ve Çin’in Yükselişi” kitabı da yayınevimiz tarafından yayımlandı.

Yayınevimizdeki Kitapları

% 30 indirim

Planlı Ekonomilerde Emek Süreci ve İktisadi Özendiriciler
Sosyalist Planlamanın Sorunları

126,00 TL
Sosyalist planlamanın, “yeryüzünü ve insanı yeniden inşa sanatı” olarak komünizmin en kritik halkalarından bir tanesi olduğu söylenebilir. O hâlde bu…
% 30 indirim

Emperyalizmin Krizi, Uluslararası Değer Zincirleri ve Çin'in Yükselişi
Hegemonya Bunalımı ve Çin

112,00 TL
“ İçinde yaşadığımız dünyada insanın akıl sağlığını koruması çok zor. Herkes gibi ben de zorlanıyor, aklımı başıma toplayabildiğim zamanlarda ve…