% 30 indirim

Emperyalizmin Krizi, Uluslararası Değer Zincirleri ve Çin'in Yükselişi
Hegemonya Bunalımı ve Çin

Orijinal fiyat: 160,00 TL.Şu andaki fiyat: 112,00 TL.
“ İçinde yaşadığımız dünyada insanın akıl sağlığını koruması çok zor. Herkes gibi ben de zorlanıyor, aklımı başıma toplayabildiğim zamanlarda ve…
% 30 indirim

Marx ve Jakobenler

Orijinal fiyat: 180,00 TL.Şu andaki fiyat: 126,00 TL.
Marx ve Jakobenler, Büyük Fransız Devrimi’nin Jakoben kesitine Marx’ın bakışını tüm yönleriyle ortaya koymayı amaçlamakta ve buradaki bütünlüğün yakalanabilmesi için bir…
% 30 indirim

Rus Devrimi

Orijinal fiyat: 90,00 TL.Şu andaki fiyat: 63,00 TL.
150. yaşında Rosa Luxemburg’a Armağan!  “Berlin’de düzen hüküm sürüyor! Sizi budala zaptiyeler! Kum üzerine kurulu sizin “düzeniniz.” Devrim daha yarın…
% 30 indirim

Under the Shadow of the Revolution: Berlin, Warsaw, Ankara 1920

Orijinal fiyat: 250,00 TL.Şu andaki fiyat: 175,00 TL.
Why didn’t revolutions in other countries follow the socialist revolution that took place in Russia in 1917? Why didn’t humanity…
% 30 indirim

Berlin-Varşova-Ankara 1920
Devrimin Gölgesinde

Orijinal fiyat: 200,00 TL.Şu andaki fiyat: 140,00 TL.
1917’de Rusya’da gerçekleşen sosyalist devrim, neden başka ülkelerde tekrarlanmadı? Neden insanlık 1920’lerde eline geçirdiği büyük fırsatı, kapitalizmden nihai olarak kurtulma…
% 30 indirim

“Ne Yapmalı”cılar Kitabı

Orijinal fiyat: 200,00 TL.Şu andaki fiyat: 140,00 TL.
Leninizm'in Marksizm'e katkıları içerisinde kimileri için en önemli değer "öncülük teorisi". Elinizdeki kitap, "işçi sınıfı partisi" üzerine Marksizm'in bugüne kadarki…
% 30 indirim
anti-tezler-siteson

Sovyetler Birliği’nin Çözülüşü Üzerine Anti-Tezler

Orijinal fiyat: 120,00 TL.Şu andaki fiyat: 84,00 TL.
Sovyetler Birliği kimilerinin iddia ettiği gibi dış düşmanlar tarafından çökertilmedi. Ama Sovyetler Birliği, birçok kişinin düşündüğü gibi, kendi kendine de…
% 30 indirim

Marksizm, Sınıf Bilinci, Siyaset

Orijinal fiyat: 100,00 TL.Şu andaki fiyat: 70,00 TL.
Marksizm açısından sınıf bilinci, sınıfın toplumsal mücadele içinde ortaya çıkan, gelişen ve en nihayetinde kendi siyasi hedefine, toplumsal kurtuluş yoluna…
% 30 indirim
esnek-uretim-derin-somuru

Esnek Üretim Derin Sömürü

Orijinal fiyat: 100,00 TL.Şu andaki fiyat: 70,00 TL.
Her şeyin esnediğinden söz ediliyor. Teknoloji, fabrikalar, istihdam biçimleri, yönetim anlayışı... Esnemenin, üretkenliği artırmanın yanı sıra, işçilerin becerilileşmesine, entelektüel yeteneklerinin…
% 30 indirim
incelemeler (2)

Otuz Yıllık Politik Yayıncılıktan
İncelemeler

Orijinal fiyat: 80,00 TL.Şu andaki fiyat: 56,00 TL.
Çalışkan bir akademisyen, üretken bir Marksist ve daha önemlisi inatçı bir komünist olan Georg Fülberth, bu kitapta toplanan makalelerinde bizi…