Bilim ve Aydınlanma Akademisi

Madde, Diyalektik ve Toplum – 4.Kitap

İnsan ömrü için uzun, tarih için kısa sayılabilecek bir süredir liberalizm ve dinsel düşüncenin birbirini beslediği bir gericilik döneminden geçiyoruz. 1960 ve 70’lerin emekçi sınıflara yaslanan aydınlanmasından uzağız, dergiler okunmuyor, varsa okunacak gazete tirajları çok düşük, kitaplar sınırlı sayılarda basılıyor.

Madde, Diyalektik ve Toplum dört senedir bu koşullarda emekçi sınıfların dünya görüşüne dayanan bir aydınlanmayı zorluyor. Sadece gericilik döneminde önümüze yığılan metafizik ve idealist tortularla uğraşmıyor, entelektüel bir uyanış, bir merak ve zenginleşen bir tartışma ortamı için de mücadele ediyoruz. Madde, Diyalektik ve Toplum’un dördüncü cildini bu ortamda sunabilmenin sevincini yaşıyoruz, yeni kazandığımız yazarlar, yeni temalar hep bu sürece hizmet ediyor.

PANDEMİ, TOPLUMSAL EŞİTSİZLİKLER VE BİLİM

 • Pandeminin Bir Yıllık Değerlendirmesi;‘’Bilim Yeterli Değildir!’
 • COVID-19’la Mücadelede Devlet Yönetimi ve Küba Bilimi

 TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ SÜRECİNE AKADEMİSYENLERİN KATKISI

 • 1960’larda Akademi ile İlişkiler Bağlamında Türkiye’de Sosyalist Hareket: Türkiye İşçi Partisi Örneği
 • Bir Akademisyen Olarak Behice Boran: Türkiye’nin İlk Kadın Sosyoloğu
 • Bir Bilim Kadını ve TİP’li Senatör: Fatma Hikmet İşmen

DİLİN EVRİMİ

 • Üretici Dilbilim Çerçevesinden Dilin Evrimi: Eleştirel Bir Değerlendirme
 • Vıgotski’de Pratik Bilinç Olarak Dil: Düşünmenin Toplumsal Kökeni
 • Yeni Bilimsel Verilerin Işığında Dilin Evrimi ve FOXP2 Geni
 • Dil, Jest, Müzik

SOSYALİST GELECEK VE PLANLAMA

 • Alman Demokratik Cumhuriyeti’nde Sağlık
 • Sosyalizm, Yaşlanma ve Sağlık: Yaşlı Bireylerde Görülen Kas

İskelet Problemleri Önlenebilir mi?

 • Yeteneğin Genetik ve Çevresel Yönü:

Müzikal Yetenek Kavramı Nasıl Ele Alınmalı?

 • Kapitalizm Koşullarında Yeşil Enerjinin Sınırların

ANADOLU TARİHİNİN ANLAŞILMASINDA ÖNCÜ BİLİM İNSANLARI

 • Öncü Kimliği İle Halet Çambel
 • Söyleşi: Tarık Güçlütürk ile söyleşi: Halet Çambel’in Saha Çalışmalarına Dair Tanıklık
 • Söyleşi: Ortaokuldan beri Hititolog: Oğuz Soysal

EVRİMSEL FİZYOLOJİ

 • Solunum Sisteminin Evrimine Bir Bakış
 • Termoregülasyonun Evrimi
 • Ağrı Duyusuna Evrimsel Bakış
 • Gözün Evrimi

TARİHTE BİLİM

 • Bilim İle Dinin Kesiştiği Yerde Büyük Bilimciler
 • Dolunay Topluluğu, Joseph Priestley ve Oksijenin Keşfi

SOVYETLER BİRLİĞİ’NDE MATEMATİK

 • 1700-1927 Yılları Arasında Rusya ve SSCB’de Matematiğin Genel Durumu
 • SSCB’de Topoloji (1917-1958)l
 1. YÜZYILDA SINIF MÜCADELELERİ VE BİLİM FELSEFESİ
 • 20. Yüzyılda Sınıf Mücadeleleri, Bilim Felsefesi ve Kuhn’un Bilimsel Devrimlerin Yapısı
 • Analitik Felsefeden Mantıksal Pozitivizme, Analitik Mantığın Diyalektik Eleştirisi
 • Mantıksal Pozitivizm ve Eleştirisi
 • Karl Popper’in Tarihçilik Eleştirisi
 • ImreLakatos’un Yaşamı ve Yöntemi
 • Frankfurt Okulu’na ve Temel Önermelerine Eleştirel Bir Bakış
 • Psikanalitik Teori 20. Yüzyılda Neden ve Nasıl Etkili Oldu?

REEL SOSYALİZM VE BİLİM

 • Sovyetler Birliği’nde Ekoloji ve Çevre-Tarihsel Bir Çerçeve
 • SSCB’de Sibernetiğin Gelişimi ve Ekonomik Planlamaya Uygulama Girişimleri
 • Reel Sosyalizm Deneyiminde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

Yurtdışına kitap satışımız, kargo ücretlerinin fahiş rakamlara varması nedeniyle durdurulmuştur. Yurtdışından sipariş vermek için,istediğiniz kitapların listesini iletisim @yazilama.com adresine iletmenizi rica ederiz!

175,00 TL

İnsan ömrü için uzun, tarih için kısa sayılabilecek bir süredir liberalizm ve dinsel düşüncenin birbirini beslediği bir gericilik döneminden geçiyoruz. 1960 ve 70’lerin emekçi sınıflara yaslanan aydınlanmasından uzağız, dergiler okunmuyor, varsa okunacak gazete tirajları çok düşük, kitaplar sınırlı sayılarda basılıyor.

Madde, Diyalektik ve Toplum dört senedir bu koşullarda emekçi sınıfların dünya görüşüne dayanan bir aydınlanmayı zorluyor. Sadece gericilik döneminde önümüze yığılan metafizik ve idealist tortularla uğraşmıyor, entelektüel bir uyanış, bir merak ve zenginleşen bir tartışma ortamı için de mücadele ediyoruz. Madde, Diyalektik ve Toplum’un dördüncü cildini bu ortamda sunabilmenin sevincini yaşıyoruz, yeni kazandığımız yazarlar, yeni temalar hep bu sürece hizmet ediyor.

PANDEMİ, TOPLUMSAL EŞİTSİZLİKLER VE BİLİM

 • Pandeminin Bir Yıllık Değerlendirmesi;‘’Bilim Yeterli Değildir!’
 • COVID-19’la Mücadelede Devlet Yönetimi ve Küba Bilimi

 TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ SÜRECİNE AKADEMİSYENLERİN KATKISI

 • 1960’larda Akademi ile İlişkiler Bağlamında Türkiye’de Sosyalist Hareket: Türkiye İşçi Partisi Örneği
 • Bir Akademisyen Olarak Behice Boran: Türkiye’nin İlk Kadın Sosyoloğu
 • Bir Bilim Kadını ve TİP’li Senatör: Fatma Hikmet İşmen

DİLİN EVRİMİ

 • Üretici Dilbilim Çerçevesinden Dilin Evrimi: Eleştirel Bir Değerlendirme
 • Vıgotski’de Pratik Bilinç Olarak Dil: Düşünmenin Toplumsal Kökeni
 • Yeni Bilimsel Verilerin Işığında Dilin Evrimi ve FOXP2 Geni
 • Dil, Jest, Müzik

SOSYALİST GELECEK VE PLANLAMA

 • Alman Demokratik Cumhuriyeti’nde Sağlık
 • Sosyalizm, Yaşlanma ve Sağlık: Yaşlı Bireylerde Görülen Kas

İskelet Problemleri Önlenebilir mi?

 • Yeteneğin Genetik ve Çevresel Yönü:

Müzikal Yetenek Kavramı Nasıl Ele Alınmalı?

 • Kapitalizm Koşullarında Yeşil Enerjinin Sınırların

ANADOLU TARİHİNİN ANLAŞILMASINDA ÖNCÜ BİLİM İNSANLARI

 • Öncü Kimliği İle Halet Çambel
 • Söyleşi: Tarık Güçlütürk ile söyleşi: Halet Çambel’in Saha Çalışmalarına Dair Tanıklık
 • Söyleşi: Ortaokuldan beri Hititolog: Oğuz Soysal

EVRİMSEL FİZYOLOJİ

 • Solunum Sisteminin Evrimine Bir Bakış
 • Termoregülasyonun Evrimi
 • Ağrı Duyusuna Evrimsel Bakış
 • Gözün Evrimi

TARİHTE BİLİM

 • Bilim İle Dinin Kesiştiği Yerde Büyük Bilimciler
 • Dolunay Topluluğu, Joseph Priestley ve Oksijenin Keşfi

SOVYETLER BİRLİĞİ’NDE MATEMATİK

 • 1700-1927 Yılları Arasında Rusya ve SSCB’de Matematiğin Genel Durumu
 • SSCB’de Topoloji (1917-1958)l
 1. YÜZYILDA SINIF MÜCADELELERİ VE BİLİM FELSEFESİ
 • 20. Yüzyılda Sınıf Mücadeleleri, Bilim Felsefesi ve Kuhn’un Bilimsel Devrimlerin Yapısı
 • Analitik Felsefeden Mantıksal Pozitivizme, Analitik Mantığın Diyalektik Eleştirisi
 • Mantıksal Pozitivizm ve Eleştirisi
 • Karl Popper’in Tarihçilik Eleştirisi
 • ImreLakatos’un Yaşamı ve Yöntemi
 • Frankfurt Okulu’na ve Temel Önermelerine Eleştirel Bir Bakış
 • Psikanalitik Teori 20. Yüzyılda Neden ve Nasıl Etkili Oldu?

REEL SOSYALİZM VE BİLİM

 • Sovyetler Birliği’nde Ekoloji ve Çevre-Tarihsel Bir Çerçeve
 • SSCB’de Sibernetiğin Gelişimi ve Ekonomik Planlamaya Uygulama Girişimleri
 • Reel Sosyalizm Deneyiminde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
Sayfa Sayısı

394

Basım Tarihi

İç Sayfa Düzeni

Faruk Erol, Eren Taymaz

Kapak Görseli

Ömer Koçağ

Editör

Erhan Nalçacı

ISBN

978-605-2222-66-9

Yazar

Bilim ve Aydınlanma Akademisi