Bilim ve Aydınlanma Akademisi

Madde, Diyalektik ve Toplum – 2. Kitap

“Geçen yüzyılın sonlarına doğru emekçi sınıfların siyasi olarak kaybetmesi ve gerilemesi başa çıkılması zor bir ideolojik arka plan yarattı. Gericiliğin her türü, idealizmin ve metafiziğin sinsice süzüldüğü her bilimsel çalışma, her makale ve her kitap, çözülmesi zor bir düğümlü yumak oluşturdu. Bu düğümü çözebilmek, Marksizm’i geliştirmek ve bir mücadele aracı olarak diyalektik materyalizmi yeniden sivriltmek gerekiyordu. Bu yüzden Madde, Diyalektik ve Toplum’u çıkaran editörler, yazarlar ve hakemler her şeyden önce kendilerini aydınlatmalı ve geliştirmeliler. Madde, Diyalektik ve Toplum’u çıkaran ekip, dergiyi takip eden okuyucular, sadece okumakla yetinmeyip birlikte üretmeye başladıkça ortaya çıkan aydınlık, bu işçi sınıfı aydınlanması halka halka yayılacaktır.”

DEVRİMİN 60. YILINDA KÜBA’DA BİLİM
• Küba Sağlıkta Neden ve Nasıl Başarılı Oldu?
• Toplum Sağlığının Hizmetinde Bilim ve Teknoloji: Küba’da Biyoteknoloji Deneyimi
• Küba Sinirbilimleri Merkezi: Ablukaya ve Kısıtlılıklara Rağmen Sosyalist Devrimle Gelişen Bilim
• Küba Organik Tarımı: Genel Görünümü, Arkaplanı ve İtici Gücü
• Sosyalist Küba’da Öğretmen Kimliğinin Tarihsel Yolculuğu
• Küba’da Bilimin Başaramadığı: Beyinleri Dışarıdan Etkilemek
SOVYETLER BİRLİĞİ’NDE BİLİM
• Yaşamın Kökenindeki Kimyasal Evrim
• Vladimir Fok: Kuantum Mekaniği, Görelilik ve Diyalektik Materyalizm
• Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde Şarbon ile Mücadele
• Çokdillilik ve Dil Politikaları: Genel Çizgileriyle Dünyada ve Sovyetler Birliği’nde Dil Politikaları
BİLİM FELSEFESINDE IDEALIZM
• Karl Popper ve Yanlışlamacılığı
• Eleştirel Bir Lakatos Okumasına Nereden Başlamalı?
• Savaşın Hizmetinde Bilim: Manhattan Projesi
• NATO ve Bilim
• Dimitri İvanoviç Mendeleyev’in Tarihte Yeri Üzerine Bir Deneme
• Sovyetler Birliği’nde Psikanaliz: Söylenti ve Efsanelerin Ötesi
FRIEDRICH ENGELS VE BİLİM
• Engels: Kıymeti Bilinmeyen Miras
• Engels ve Matematik
• Engels’in Modern Fiziğe ve Doğa Anlayışımıza Katkıları
• Doğanın Diyalektiği Bağlamında Yaşam Nedir?
• Biyolojik Hareketten Toplumsal Harekete Geçişte “Emeğin Rolü”
• Engels ve Toplumcu Tıp
• Engels’in Kent Sosyolojisine Katkısı
• Konut Sorunu: Engels’in Kent Kuramına Katkısı
• Doğanın Diyalektiği’nde Zihin ve Beyin
• 19. Yüzyıl Bilimi ve Felsefesinde Hegel’in Etkisi Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

Yurtdışına kitap satışımız, kargo ücretlerinin fahiş rakamlara varması nedeniyle durdurulmuştur. Yurtdışından sipariş vermek için,istediğiniz kitapların listesini iletisim @yazilama.com adresine iletmenizi rica ederiz!

175,00 TL

Sayfa Sayısı

412

Basım Tarihi

İç Sayfa Düzeni

Eren Taymaz

Kapak Görseli

Ekim 2019, Ömer Koçağ

Editör

Yayın Yönetmeni, Erhan Nalçacı

ISBN

978-605-2222-32-4

Yazar

Bilim ve Aydınlanma Akademisi