İşgale Direnen Çanakkale

100 Yıl Önce 100 Yıl Sonra
Derleyen: E. Zeynep Güler

Yüz yıldır Türkiye’nin içinden geçtiği her dönemin egemen akımları kendilerini 1915’le, Çanakkale savaşıyla, Çanakkale zaferiyle, bu tarihsel olaya göndermelerle tanımladılar, meşrulaştırdılar. Her dönemde "dönemin ruhuna uygun" yeni yorumlarda Çanakkale savaşına özel anlam yüklediler. Barış Derneği’nin savaşın yüzüncü yılında gerçekleştirdiği etkinliklerin bir parçası olarak ortaya çıkan bu kitap, yüz yıl önce yaşananları, dönemlere yayılan yorumlama ve temsil
biçimlerini tartışmayı hedefliyor. Yüz yıl önce işgale direnen Çanakkale bugün de gericiliğin ülke çapındaki
hegemonyasına direnirken bu tartışmanın değerli olduğuna inanıyoruz.

Derleyen: E. Zeynep Güler
Yazılama sıra no: 119
Dizi: Türkiye Yazıları
Kapak: Levent Karaoğlu
Sayfa sayısı: 261
Ebatı: 13.5x21 cm.
Fiyatı: 22 TL

Yayın Tarihi: Kasım 2015