Clinton Yazışmalarında AKP'nin Kirli Savaşları

Erman Çete - Tulga Buğra Işık

ABD emperyalizminin son dönemdeki dış politikasının bazı ayrıntıları, Hillary Clinton'ın e-posta yazışmalarının açığa çıkarılması ile birlikte ortaya saçılmış oldu. Bu e-postalarda, ABD'nin bir döneme ilişkin "gayrıresmi" bakı