Dinin Toplumsal Kökenleri

Animizm, Totemizm, Şamanizm, Din Süreci
İlker Belek

Toplumsal gelişimin incelenmesinde, toplumsal yaşantıyı tanımlayan iktisadi ilişkilerin ve toplumsallığın, bu ilişkilerden türevlenen sanatsal, bilimsel, hukuki, felsefi, inançsal ve
siyasal düzlemlerinin göz önünde bulundurulması gerekir.

“Dinin Toplumsal Temelleri”nde, ilk sınıflı toplumlara kadar olan dönem boyunca üretim ilişkilerinin kendine özgü süreci içinde toplumsal yapının ve ilkel bilinç formasyonlarının gelişiminin izlenmesi amaçlanmıştır.

Kitap, tarihin içinde maddi temelleri ile dinin nasıl ortaya çıktığını tartışıyor, bu konuda belgeler sunuyor ve aydınlanma mücadelesinde kullanılacak bir eğitim aracına dönüşüyor.

Yazar: İlker Belek
Yazılama sıra no: 104
Dizi: Teorik Bakış
Kapak: Özgür Şahin
Sayfa sayısı: 203
Ebatı: 13.5x21 cm.
Fiyatı: 20 TL

Yayın Tarihi: Nisan 2015