Sovyetler Birliği'nde Kürt Sanatı

Özkan Öztaş

Bu çalışmanın amacı Sovyetler Birliği’nde yaşayan Kürtlerin edebiyatta, müzikte, sinemada, tiyatroda, basın-yayın faaliyetlerinde kat ettikleri yola ve diğer pek çok alana etkisi olan kültür ve tarih çalışmalarına ışık tutmak ve yeniden gözden
geçirmektir. Kürdistan’da yaayan Kürtlerin, özellikle Soğuk Savaş yılları ile birlikte başlayan sosyalizmi karalama kampanyalarından ve Sovyetler Birliği’ne dönük olarak üretilen liberal argümanların olumsuz etkilerinden Sovyetler Birliği’nin ortadan kalkmasından yıllar sonra bile kurtulamayışları, bu çalışmaya farklı anlamlar yüklemektedir.

Yazan: Özkan Öztaş
Yazılama sıra no: 122
Dizi: Kuruluştan Çözülüşe
Kapak: Levent Karaoğlu
Sayfa sayısı: 128
Ebatı: 13.5x21 cm.
Fiyatı: 17 TL 

Yayın Tarihi: Şubat 2016