BALKAN ARAŞTIRMALARI

Stefanos P. Papageorgiou

Türkçe yayımlanmış ya da Türkçeye çevrilmiş literatürde Yunanistan Devleti’nin kuruluş dönemlerine ait eserler yok denecek kadar az. Konuyu akademik düzeyde ele almaya çalışan yayınlarda ise Yunanca kaynaklardan eksik ya da etnik saplantıları çok...

Derleyen: Fuat Göktürk

Yunan İç Savaşı’nı incelemek, yakın tarihinde Türkiye’yi ciddi biçimde etkileyen önemli bir hesaplaşmaya yakından bakmak anlamına geliyor. önce İtalyanlara ve Almanlara sonra İngilizlere karşı savaşmak zorunda kalan Yunanlı yurtsever...