Jİ BO ZAROKAN ÇÎROKÊN KURDÎ

Önder Demiraslan / Özkan Öztaş / Sidar Tekdemir

Çîrokên ku gelê Kurd di nêzî deh parêzgehan û pêncî gundan de vegotin hatin tomarkirin, bi dû re jî hatin nivîsandin. Ev berhem ku bi vê xebatê çêbû, ji bo yên ku vê herî zêde heq dikin, ji bo zarokan hat amadekirin.

Amadekar/Hazırlayan: Önder Demiraslan - Özkan Öztaş, Sidar Tekdemir
Wêne/ Resimler: Şevin akdeniz
Yazılama sıra no: 124
Dizi: Çocuk
Sêwirana Berg/Kapak: Levent Karaoğlu
Sayfa sayısı: 25
Ebatı: 20x22 cm.
Fiyatı: 12 TL 


Çapa Yekemîn/Yayın Tarihi: Mart 2015